მსუბუქი მაღალსიჩქარიანი გასასვლელი ტიპის დამუშავების ცენტრი